Asysta karmelitańska organizuje

coroczną pielgrzymkę winice warckie

do Sanktuarium

Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej

w Świnicach Warckich.

Wyjazd w niedzielę

27 sierpnia o godz. 8.00.

Koszt 30 zł.

Zapisy w zakrystii

lub przy furcie klasztornej.